Overeenkomst Medische Lab Diagnostiek

Deze overeenkomst is voor het laatst bijgewerkt op 08 december 2023.

Art. 1: Definities
Art. 2 Totstandkoming van de overeenkomst
Art. 3 Verplichtingen van de klant
Art. 4 Klachtplicht bij vertraging PCR testuitslag en/of COVID-19 PCR Certificaat
Art. 5 Advies en meldplicht in geval van positieve test uitslag van een infectieziekte A, B1, B2 en C
Art. 6 Geen garantie; beperking aansprakelijkheid
Art. 7 Privacy; verwerking persoonsgegevens
Art. 8 Overmacht
Art. 9 Rechtskeuze; forumkeuze